miercuri, noiembrie 06, 2013

Cele 12 Legi Universale Principale


                                         Învăţăturile Arcturienilor pentru Planeta Pământ – 12 Legi Universale


          Exista 12 Legi Principale si 21 Legi Secundare care guverneaza Universul. Legile Universale sunt toate interconectate şi se bazează pe înţelegerea faptului că totul în Univers este energie, inclusiv noi, şi că energia se mişca circular.

La nivel microscopic, noi suntem o masă de electroni şi atomi de energie care se roteşte rapid.

De fapt, totul în lume este cuprins în energie şi suntem strâns conectaţi cu aceasta mare de energie, această mare de electroni care se rotesc.

Gândurile, emoţiile, cuvintele şi acţiunile noastre sunt toate forme de energie.
Ceea ce gândim, simţim, spunem şi facem în fiecare moment se întoarce la noi să ne creeze realităţile.

Energia se deplasează circular, aşadar tot ce pleacă, se întoarce la noi.

Gândurile, emoţiile, cuvintele şi acţiunile tuturor oamenilor de pe planeta combinate, crează lumea pe care o vedem în jurul nostru.

Vestea bună este că, deoarece gândurile emoţiile, cuvintele şi acţiunile noastre crează lumea din jurul nostru, avem puterea de a crea o lume a păcii, armoniei şi abundenţei.
Pentru a face asta, este esenţial să învăţăm să ne controlăm gândurile şi emoţiile. Înţelegerea Legilor Universale ne ajută să facem acest lucru.

1. Legea Unităţii Divine:

Legea Unităţii divine ne ajută să înţelegem că trăim într-o lume unde totul este conectat cu tot ceea ce este.

Tot ceea ce facem, spunem, gândim şi credem îi afectează pe ceilalţi şi universal din jurul nostru.

2. Legea Vibraţiei:

Această Lege Universală susţine faptul că totul în Univers se mişca, vibrează şi călătoreşte circular.

Aceleaşi principii vibraţionale din planul fizic se aplică şi gândurilor, emoţiilor, dorinţelor şi voinţei noastre în lumea Eterică.

Fiecare sunet, lucru şi chiar un gând are propria sa frecventa vibraţionale, unică prin ea însăşi.

3. Legea Acţiunii:

Legea Acţiunii trebuie să fie aplicată pentru că noi să putem manifesta lucruri pe pământ.

Astfel că trebuie să ne implicăm în acţiuni care să ne susţină gândurile, visele, emoţiile şi cuvintele.

4. Legea Corespondenţei:

Această Lege Universală susţine că principiile sau legile fizice care explica lumea fizică – Lumina, vibraţie şi energie – au principiile lor corespondente în universul Eteric.

“Precum în Cer, aşa şi pe Pământ.”

 5. Legea Cauzei şi Efectului:

Această Lege Universală afirma că nimic nu este întâmplător dau în afara Legilor Universale.

Fiecare acţiune are o reacţie sau o consecinţă care o urmează şi “culegem ce semănăm”.

6. Legea Compensaţiei:

Această Lege Universală este legea Cauzei şi Efectului aplicată binecuvântărilor şi abundenţei care ne sunt oferite.

Efectele vizibile ale faptelor noastre ne sunt oferite nouă prin daruri, bani, moşteniri, prietenii şi binecuvântări.

7. Legea Atracţiei:

Această Lege Universală demonstrează modul în care noi creăm lucrurile, evenimentele şi oamenii care vin în viaţa noastră.
Gândurile noastre, emoţiile, cuvintele şi acţiunile produc energii care, la rândul lor, atrag energii asemănătoare.

Energiile negative atrag energii negative şi energiile pozitive atrag energii pozitive.

8. Legea Transmutaţiei Perpetue a Energiei:

Această Lege Universală susţine faptul că toţi oamenii au în interiorul lor puterea de a schimba condiţiile propriei vieţi.

Vibraţiile înalte le consuma şi le transformă pe cele joase; astfel, fiecare dintre noi putem schimba energiile din viaţa noastră înţelegând Legile Universale şi aplicând principiile în aşa fel încât efectul să fie schimbarea.


9. Legea Relativităţii

Această Lege Universală susţine faptul că fiecare persoană va primi o serie de probleme (Teste de Iniţiere) în scopul de a întări Lumina interioară.

Trebuie să considerăm fiecare dintre aceste teste ca fiind o provocare şi să rămânem conectaţi la inima noastră atunci când începem să rezolvăm problemele.

Această lege ne mai învaţă şi să comparăm problemele noastre cu problemele celorlalţi şi să punem totul în perspectiva potrivită.

Nu contează cât de grea percepem a fi situata noastră, întotdeauna există cineva care se afla într-o poziţie mai grea.

Totul este relativ.

10. Legea Polarităţii:

Această Lege Universală susţine faptul că totul este pe un continuum şi are un pol opus.

Putem suprima şi transformă gândurile nedorite concentrându-ne pe ceea ce reprezintă polul lor opus.

Este legea vibraţiilor mentale.

11. Legea Ritmului:

Această Lege Universală susţine faptul că totul vibrează şi se mişca în anumite ritmuri.

Aceste ritmuri stabilesc anotimpurile, ciclurile, stadiile de dezvoltare şi modelele.

Fiecare ciclu reflecta regularitatea universului lui Dumnezeu.

Maeştrii ştiu cum să se ridice deasupra părţilor negative ale unui ciclu prin aceea că niciodată nu se entuziasmează prea mult sau nu permit lucrurilor negative să le penetreze conştiinţa.

12. Legea Genului:

Această Lege Universală susţine faptul că totul are principiul sau masculine (yang) şi feminine (yin) şi că acestea stau la baza întregii creaţii.

Iniţiatul planului spiritual trebuie să echilibreze energiile masculine şi feminine din interiorul său pentru a deveni un Maestru şi un adevărat co-creator alături de Dumnezeu.

Aceste caracteristici sunt:
Aspiraţia către o Putere mai Înaltă
Caritatea
Compasiunea
Curajul
Devoţiunea
Credinţă
Iertarea
Generozitatea
Harul
Onestitatea
Speranţă
Bucuria
Bunătatea
Neimplicarea
Răbdarea
Lăudă
Responsabilitatea
Iubirea de Sine
Gratitudinea
Şi Dragostea Necondiţionată.
Sursa: “Lumina te va elibera” – Dr.Norma J.Milanovich)
Tradus de: TRITURANS.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu