vineri, august 29, 2014

Al Patruzeci şi Optulea Mesaj - Trezirea la Realitatea Abundenţei

Al Patruzeci şi Optulea Mesaj
Trezirea la Realitatea Abundenţei
Trezirea din visul lipsei şi al durerii
Ființelor umane li se adresează, în clipa de faţă, invitaţia de a-şi recunoaşte, accepta şi onora Sinele multidimensional.

A continua jocul, în vibraţii scăzute şi la o frecvenţă densă, nu vă aduce beneficii, nici vouă, nici celorlalţi.
V-aţi statornicit în această obişnuinţă care constituie, cu siguranţă, un obicei învederat; totuşi, toate fiinţele umane sunt îndemnate să se extindă întru propria magnificenţă.

Omenirea se confruntă, la ora actuală, cu toate consecinţele şi tiparele aferente gândirii mărginite şi acţionării meschine. Aceasta se petrece atât la nivel individual, cât şi la scară globală.
Fiece fiinţă umană stelară îşi înfruntă, la nivel individual, propria mărginire imaginară. Fiece fiinţă umană stelară îşi desfide, la nivel individual, propriile tipare, obişnuinţe, umbre şi demoni. Aceste  obişnuinţe şi tipare sunt amplificate până la nivelul maxim de disconfort. Există o credinţă, conform căreia creşterea presupune disconfort sau durere.

Energia care este emisă din galaxie şi scaldă omenirea, vibrează la frecvenţe înalte; această energie răscoleşte şi spulberă tot ceea ce vibrează la frecvenţe scăzute, dense, mohorâte.
Voi, la nivel individual, dar şi omenirea, în sens larg, aveţi posibilitatea de a observa zona sensibilă în care sunt păstrate tiparele limitate de gândire, precum şi tiparele emoţionale defensive, cele care vibrează la frecvenţe scăzute, dense, mohorâte. Atunci când starea voastră fizică, mentală sau emoţională este dezagreabilă, apăsătoare, împovărătoare, vă situaţi în faţa unui steag roşu, unui indicator de direcţie; şi anume, Sinele vostru celest vă semnalează cărei noi realităţi opuneţi rezistenţă şi în ce loc anume aveţi un blocaj energetic. Eliberaţi aceste tipare anacronice ale limitării, din gândirea şi simţirea voastră!

Vă bucuraţi de susţinere si sprijin, din tărâmurile Adevărului, Iubirii şi Luminii. Vouă vă revine responsabilitatea de a solicita această asistenţă. Onoraţi-vă pe voi înşivă şi transpuneţi-vă conştient în tiparele abundenţei, ale fluxului neostoit şi neîntrerupt.

Totul depinde de gradul de disconfort, de pragul durerii, precum şi de timpul cât vă veţi mai îngădui şi veţi mai răbda să fiţi martori şi beneficiari ai unui flux stăvilit de energie divină. Propria rezistenţă este cea care vă provoacă durere. TREZIŢI-VĂ! A juca numai cărţi mici nu vă aduce beneficii şi nu este în favoarea binelui vostru cel mai înalt.
Recurgeţi la instrumente de elevare a nivelului de conştiinţă, cu scopul de a vă sublima semnătura energetică. Sunt multe lucruri de făcut, pentru a transforma, converti şi transmuta conştiinţa de masă, transpunând-o în tărâmurile adevărului. Fiecare fiinţă umană trebuie să conştientizeze că deţine un rol crucial în această transformare şi că îi revine responsabilitatea de a se desprinde de tot ceea ce îi îngustează orizontul personal.

Rând pe rând, omenirea va începe să vibreze la o frecvenţă pură a IUBIRII. Fiecare om are un rol însemnat şi aduce o contribuţie semnificativă. Orice fiinţă umană are propriile tipare limitate şi experienţe dureroase, pe care numai ea însăşi le poate transforma şi vindeca. Iubiţi-vă pe voi înşivă, mai presus de limitele şi stavilele plăsmuite de imaginaţie! Statorniciţi-vă în inima voastră sacră, menţinând o vibraţie stabilă a bucuriei, recunoştinţei şi aprecierii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu