duminică, august 22, 2010

Fila 177 : Cresterea nivelului de Constiinta

        Creşterea nivelului de conştiinţă şi de energie al omenirii este un subiect amplu comentat de către marii iniţiaţi ai lumii. Unele dintre cele mai serioase referinţe pot fi găsite în cărţile lui Greg Braden, traduse şi publicate în România de Editura For You, ca şi în cărţile lui David Hawkins, publicate de Editura Cartea Daath.
      David Hawkins, director al Centrului de Cercetări Avansate ale Conştiinţei în SUA, cunoscut în lumea întreagă ca avatar, spune – pe baza testărilor sale kinesiologice – că omenirea a făcut un salt major în conştiinţă, dar – cu toate acestea – 78 la sută din populaţia lumii nu a atins, încă, nivelul critic al adevărului (prezenţa diminuată a puterii de a discerne). Aceasta înseamnă că iraţionalitatea şi neputinţa de a distinge între ce este adevărat şi ce este fals domină, încă, mase întregi de oameni. În cele mai joase stări ale conştiinţei, omul este condus de ură, de furie, de frică, de disperare şi de toate trăirile profund negative, pe care nu le poate transcede singur. Numai atunci cînd mintea devine capabilă să discearnă între adevăr şi falsitate, starea energetică şi interioară i se schimbă, aşa încît el începe să fie preocupat de valorile umane, precum adevărul, pacea, grija autentică pentru cei din jur, iubirea, curajul, onestitatea, raţiunea, frumuseţea etc. 
       Fiecare creştere măruntă în conştiinţa omului înseamnă încă un pas către valorizarea vieţii şi a atitudinilor care-o încurajează. Cînd omul ajunge să aibă discernămînt şi onestitate, devine mai conştient şi mult mai liber în raport cu iraţionalitatea şi cu emoţiile ce caracterizează omul cu discernămînt diminuat. Schimbarea energiilor globale şi a nivelului de conştiinţă cu vîrful în anul 2012 poate aduce după sine schimbări majore în toate domeniile vieţii şi aceasta ca efect al schimbărilor deja prezente în conştiinţă. Toate fiinţele pot resimţi dificultăţi, disconfort mental, emoţional sau fizic odată cu apropierea energiilor mai înalte. Prezenţa acestora înseamnă schimbări în conştiinţă, cărora li se opun vechile convingeri, credinţe, obiceiuri, tipare mentale. Oamenii pot trăi un fenomen de rezistenţă la schimbare, chiar în mod inconştient, dar evident ca manifestare. Rezistenţa la schimbare poate lua forme diferite, precum boala, comportamentele stranii şi neaşteptate, crizele de orice fel (la nivel global însăşi criza mondială poate fi un efect al rezistenţei conştiinţei colective la schimbarea energiei), catastrofele, etc. 
       În vreme ce dificultăţile fizice, psihologice, economice sau de altă natură creează o presiune asupra oamenilor, noua conştiinţă şi energie generează noi alegeri, noi moduri de a ne exprima ca fiinţe umane, noi comportamente, atitudini şi politici, noi invenţii şi multiple schimbări în toate domeniile. Ceea ce se distruge prin apropierea noilor energii sînt vechile structuri mentale, vechile moduri de a percepe, înţelege şi a experimenta, iar pieirea acestor structuri vechi nu se lasă plecată uşor. De aceea, orice schimbare în conştiinţă, fie individuală sau colectivă, poate fi percepută ca o ameninţare, ca o distrugere, ca o “noapte neagră a sufletului”.
       Lumea veche vrea să mai rămînă, lumea nouă vrea să vină; acesta-i conflictul care marchează marile schimbări în conştiinţă, dar şi în lumea fizică. Se pare că ne aflăm într-un asemenea moment colectiv; procesul a început în urmă cu mai mulţi ani, iar vîrful său va fi atins în anul 2012.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu