sâmbătă, noiembrie 21, 2009

Fila 35 : Nasterea emotiilor, egoul, corpul durere

Gândirea majorităţii oamenilor este, în cea mai mare măsură, involuntară, automată şirepetitivă. Nu este altceva decât un fel de zgomot mental haotic care nu îndeplineşte un scop real. Mai exact spus, nu voi gândiţi: gândirea vi se întâmplă. Afirmaţia „gândesc” implică voinţă, implică faptul că aveţi un cuvânt de spus în chestiunea respectivă, că există o alegere din partea voastră, însă în privinţa majorităţii oamenilor nu este cazul să spunem nici măcar acest lucru. „Gândesc” este o afirmaţie la fel de falsă precum „diger” sau „îmi circul sângele”. Digestia se întâmplă, circulaţia se întâmplă, gândirea se întâmplă. Vocea din minte are o viaţă a ei, proprie. Majoritatea oamenilor sunt la mila acestei voci, sunt posedaţi de gândire, de minte. Şi din moment ce mintea este condiţionată de trecut, sunteţi forţaţi să reconstituiţi trecutul iar şi iar. Termenul oriental referitor la acest aspect este karma. Câtă vreme vă identificaţi cu vocea respectivă nu ştiţi, desigur, acest lucru. Dacă l-aţi şti, n-aţi mai fi posedaţi, deoarece sunteţi posedaţi cu adevărat doar atunci când luaţi entitatea care vă posedă drept voi înşivă, adică atunci când deveniţi una cu ea. Prin identificarea completă cu mintea a prins viaţă un fals sentiment de sine, egoul. Densitatea egoului depinde de gradul în care voi — conştiinţa — va identificaţi cu mintea, cu gândirea. Gândirea reprezintă doar un aspect minuscul din totalitatea conştiinţei, totalitatea a ceea ce sunteţi.

Naşterea emoţiilor

Alături de mişcarea gândirii, deşi nu în totalitate separată de ea, există o altă dimensiune a egoului: emoţia. Aceasta nu înseamnă că întotdeauna gândirea şi emoţiile ţin de ego. Ele se transform în ego doar atunci când vă identificaţi cu ele şi astfel preiau complet controlul asupra voastră, cu alte cuvinte atunci când ele devin „eu”.
Organismul fizic, corpul vostru are propria lui inteligenţă, aşa cum o are organismul fiecărei forme de viaţă. Iar inteligenţa aceasta reacţionează la ceea ce spune mintea, reacţionează la gândurile voastre. Aşadar, emoţia este reacţia corpului la mintea voastră. Inteligenţa corpului este, desigur, inseparabilă de inteligenţa universală, este una dintre nenumăratele manifestări ale acesteia. Ea oferă o coeziune temporară atomilor şi moleculelor care formează organismul vostru fizic. Ea reprezintă principiul organizator din spatele activităţilor tuturor organelor corpului, transformarea oxigenului şi a
hranei în energie, bătaia inimii şi circulaţia sângelui, protejarea corpului de către sistemul imunitar împotriva virusurilor şi bacteriilor, transformarea informaţiei senzoriale în impulsuri nervoase care sunt trimise creierului, unde sunt decodate şi reasamblate într-o imagine interioară coerentă ce redă realitatea exterioară. Toate acestea, împreună cu mii de alte funcţii simultane, sunt perfect coordonate de inteligenţă. Nu voi vă conduceţi corpul, inteligenţa o face. Ea este responsabilă şi de reacţiile organismului la mediul înconjurător.
Acest lucru este valabil în cazul oricărei forme de viaţă. Aceeaşi inteligenţă a adus planta la forma fizică şi apoi s-a manifestat sub forma florii care a apărut din plantă, floarea care îşi deschide petalele dimineaţa pentru a primi razele soarelui şi le închide la venirea nopţii. Aceeaşi inteligenţă se manifestă în Gaia, fiinţa vie complexă care este planeta noastră.
Această inteligenţă dă naştere unor răspunsuri instinctive din partea organismului faţă de orice ameninţare sau provocare. Ea produce în animale reacţii ce par înrudite cu emoţiile omeneşti: furie, teamă, plăcere. Diferenţa fundamentală dintre un răspuns instinctiv şi o emoţie este următoarea: un răspuns instinctiv este răspunsul direct al corpului la o situaţie exterioară, în schimb, o emoţie este răspunsul corpului la un gând.
Indirect, o emoţie poate fi de asemenea răspunsul la o situaţie sau întâmplare reală, dar va fi un răspuns la întâmplarea văzută prin filtrul interpretării mentale, filtrul gândirii, adică prin intermediul conceptelor mentale de bun şi rău, plăcut şi neplăcut, eu şi al meu. De exemplu, probabil că nu veţi avea niciun fel de emoţii când vi se spune că a fost furată maşina cuiva, dar atunci când maşina este a voastră, e de aşteptat că vă veţi supăra. Este uimitor ce volum de emoţii poate genera un mic concept mental ca „meu/mea”.
Deşi este foarte inteligent, corpul nu poate face diferenţa între situaţia reală şi gând. El reacţionează la fiecare gând ca şi cum ar fi realitate. El nu ştie că e vorba despre un simplu gând. Pentru corp, un gând îngrijorat, temător înseamnă „sunt în pericol”, iar el răspunde în consecinţă, chiar dacă în acest timp staţi culcaţi într-un pat cald şi confortabil. Inima bate mai repede, muşchii se contractă, respiraţia se accelerează. Se formează un cumul de energie, dar din moment ce pericolul nu este decât o invenţie a minţii, energia nu găseşte nicio supapă. O parte din ea se îndreaptă din nou spre minte şi hrăneşte gândurile anxioase, sporindu-le intensitatea. Restul de energie devine toxic şi stânjeneşte funcţionarea armonioasă a corpului.

Emoţiile şi egoul

Egoul nu este doar mintea neobservată, vocea din minte care pretinde a fi voi înşivă, ci este reprezentat şi de emoţiile neobservate care apar ca reacţie a corpului la ceea ce spune vocea din minte. Vocea din minte spune o poveste în care corpul crede şi faţă de care reacţionează. Reacţiile respective sunt emoţiile. La rândul lor, emoţiile alimentează cu energie gândurile care le-au dat naştere. Acesta este cercul vicios format de gânduri şi emoţii necercetate, care creează gândirea emoţională şi duce la născocirea de poveşti generatoare de emoţii.
Componenta emoţională a egoului diferă de la persoană la persoană, în cazul unor egouri fiind mai mare decât în cazul altora. Gândurile care declanşează reacţii emoţionale în corp pot apărea uneori atât de repede încât, înainte ca mintea să aibă timp să le verbalizeze, corpul a răspuns déjŕ printr-o emoţie, iar emoţia s-a transformat în reacţie. Gândurile acelea există într-un stadiu ce precede verbalizarea şi ar putea fi numite supoziţii nerostite, inconştiente. Ele îşi au originea în condiţionarea pe care o reprezintă trecutul unei persoane, de obicei copilăria.
 Vocea egoului subminează continuu starea naturală de bine a corpului. Aproape toate corpurile oamenilor sunt supuse unei mari tensiuni, nu din cauza ameninţării vreunui factor exterior, ci din cauza presiunii venite din interiorul minţii. Corpul are un ego ataşat de el şi nu poate să nu răspundă tuturor şabloanelor de gândire disfuncţionale care intră în componenţa egoului. Astfel că fluxul neîntrerupt al gândirii compulsive este dublat de un flux de emoţii negative. Ce este o emoţie negativă? O emoţie toxică pentru organism, care îi stânjeneşte echilibrul şi funcţionarea armonioasă. Teama, anxietatea, furia, ranchiuna, tristeţea, ura sau antipatia, gelozia, invidia — toate subminează curgerea energiei prin corp, afectează inima, sistemul imunitar, digestia, secreţia de hormoni şi aşa mai departe. Chiar şi medicina convenţională începe să recunoască — deşi ştie încă foarte puţine despre modul în care operează egoul — legătura dintre stările emoţionale
negative şi boala fizică. O emoţie care dăunează corpului se transmite şi celor cu care veniţi în contact şi, indirect, printr-un proces de reacţie în lanţ, unui număr nedefinit de persoane pe care nu le întâlniţi niciodată. Toate emoţiile negative sunt denumite cu un termen generic: nefericire, înseamnă atunci că emoţiile pozitive au un efect opus asupra corpului fizic? întăresc ele sistemul imunitar, revigorează şi vindecă trupul? O fac, într-adevăr, dar trebuie să facem distincţia între emoţiile positive generate de ego şi emoţiile mai profunde care provin din starea voastră naturală de conectare la Fiinţă. Emoţiile pozitive generate de ego conţin deja în ele opusul în care se pot foarte repede transforma.
Emoţiile generate de ego derivă din identificarea minţii cu factori externi care sunt, fără îndoială, instabili şi supuşi schimbării în orice clipă. Emoţiile din stratul mai profund nu sunt chiar emoţii, ci stări ale Fiinţei. Emoţiile există pe tărâmul opuşilor. Stările Fiinţei pot fi eclipsate, dar ele nu au un opus. Ele provin din interiorul vostru, asemenea iubirii, bucuriei, păcii care sunt aspecte ale adevăratei voastre naturi.

 Raţa cu minte de om

După o luptă — care în cazul lor nu durează niciodată prea mult — două raţe se despart şi plutesc în direcţii opuse. Apoi fiecare dintre ele fâlfâie din aripi cu putere de câteva ori, eliberând astfel surplusul de energie acumulat în timpul luptei. După ce scutură din aripi, plutesc mai departe în pace, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Suntem o specie care a rătăcit calea. Tot ceea ce este natural, fiecare floare sau copac şi fiecare animal ne pot învăţa lecţii importante şi nu trebuie decât să ne oprim, să privim şi să ascultăm. Lecţia raţei noastre este următoarea: bateţi din aripi — care se traduce prin „despărţiţi-vă de poveste” — şi întoarceţi-vă la singurul loc care vă oferă energie: momentul prezent.

 Cu trecutul în spinare

Incapacitatea sau, mai degrabă, încăpăţânarea minţii umane de a nu se desprinde de trecut este foarte frumos ilustrată de povestea a doi călugări zen, Tanzan şi Ekido, care mergeau pe un drum de ţară ce se umpluse de noroi în urma ploilor, în apropierea unui sat au trecut pe lângă o tânără care încerca să treacă de cealaltă parte a drumului, dar noroiul era atât de adânc încât şi-ar fi murdărit complet chimonoul din mătase pe care-l purta. Tanzan a ridicat-o îndată în braţe şi a trecut-o de cealaltă parte. Călugării şi-au continuat drumul în tăcere. Cinci ore mai târziu, pe când se apropiau de templul în care locuiau, Ekido nu s-a mai putut abţine. „De ce ai luat-o pe fata aceea în braţe?”, a întrebat
el. „Noi, călugării, nu trebuie să facem aşa ceva.” „Am lăsat fata din braţe acum câteva ore”, a răspuns Tanzan. „Tu încă o mai porţi?”
 Doar atunci când amintirile, adică gândurile despre trecut, preiau complet controlul asupra voastră se transform ele într-o povară, devin problematice şi încep să facă parte din sentimentul vostru de sine. Personalitatea voastră, condiţionată de trecut, devine atunci închisoarea voastră, împrumutaţi amintirilor un sentiment de sine, iar povestea voastră devine ceea ce vă percepeţi voi a fi. Povestea voastră constă însă nu doar din memorie mentală, ci şi din memorie emoţională — emoţii vechi readuse continuu la viaţă. Ca şi în cazul călugărului care a purtat povara resentimentului timp de cinci ore, alimentându-l cu gânduri, majoritatea oamenilor poartă o mare cantitate de bagaje inutile, atât în plan mental, cât şi în plan emoţional, pe parcursul întregii lor vieţi, îşi limitează trăirea din cauza sentimentelor de nemulţumire, regret, ostilitate, vinovăţie. Gândirea lor emoţională a devenit sinele lor, astfel că se agaţă de o emoţie veche, deoarece aceasta le consolidează identitatea. Din cauza tendinţei omeneşti de a perpetua emoţii trecute, aproape toţi oamenii poartă în câmpul lor energetic o acumulare a durerii emoţionale mai vechi, acumulare pe care eu o numesc „corpul-durere”.
Putem însă înceta să amplificăm corpul-durere pe care îl avem deja. Putem învăţa să întrerupem obiceiul de a acumula şi perpetua emoţii vechi, bătând din aripi — metaforic vorbind — şi abţinându-ne să insistăm în minte asupra trecutului, indiferent dacă este vorba despre ceva ce s-a întâmplat ieri sau în urmă cu treizeci de ani. Putem învăţa cum să nu păstrăm vii în minte situaţii sau întâmplări şi cum să ne întoarcem atenţia continuu către momentul prezent atemporal şi imaculat, în loc să ne lăsăm prinşi de născocirea în minte a unui film. Atunci Prezenţa noastră este cea care devine identitatea noastră, şi nu gândurile şi emoţiile.
Nimic din ce s-a întâmplat în trecut nu vă poate împiedica să fiţi prezenţi în această clipă; iar dacă trecutul nu vă poate împiedica să fiţi prezenţi în clipa aceasta, atunci ce putere mai are el?
 Un singur făptuitor al răului există pe pământ: inconştienţa umană. Înţelegerea acestei stări de lucruri este adevărată iertare. Odată cu iertarea, identitatea voastră ca victime se dizolvă şi adevărata voastră putere se iveşte — puterea Prezenţei.
În loc să daţi vina pe întuneric, aduceţi lumina.
 Cu fiecare situaţie în care apariţia corpului-durere vă găseşte prezenţi, o parte din energia sa emoţională negativă va fi arsă şi transformată în Prezenţă. Ceea ce va rămâne din corpul-durere se va retrage rapid şi va aştepta o ocazie mai bună pentru a reapărea, adică o situaţie în care să fiţi mai puţin conştienţi. O astfel de ocazie mai bună pentru apariţia corpului-durere poate exista ori de câte ori pierdeţi Prezenţa, eventual după ce aţi băut ceva sau în timp ce vă uitaţi la un film violent. Cea mai mică emoţie negativă, ca de pildă iritarea sau anxietatea, poate servi şi ea ca poartă prin care corpul-durere să se întoarcă. Corpul-durere are nevoie de inconştienţa voastră. El nu poate suporta lumina Prezenţei.

Corpul-durere ca sursă a trezirii

La prima vedere, s-ar putea considera că acest corp-durere este cel mai mare obstacol în calea răsăririi unei conştiinţe noi în oameni. El vă ocupă mintea, vă controlează şi deformează gândirea, vă distruge relaţiile şi pare asemenea unui nor întunecat ce vă acoperă întregul camp energetic. Are tendinţa de a vă împinge în inconştienţă — din punct de vedere spiritual vorbind — ceea ce înseamnă că vă determină să vă identificaţi total cu mintea şi emoţiile. Vă stârneşte reacţii, vă determină să spuneţi şi să faceţi lucruri menite să amplifice nefericirea existentă în voi şi în lume.

Eliberarea de corpul-durere

Atunci când corpul-durere este activat, cunoaşteţi faptul că ceea ce simţiţi este corpul-durere din voi. Cunoaşterea aceasta este unicul lucru necesar pentru a întrerupe identificarea cu el. Iar atunci când încetează identificarea, începe transformarea. Cunoaşterea împiedică ridicarea către minte a vechilor emoţii şi înstăpânirea acesteia nu numai asupra dialogului interior, ci şi asupra acţiunilor şi interacţiunilor cu alţi oameni.
Drept consecinţă, corpul-durere nu vă mai poate folosi şi nu se mai poate reînnoi prin intermediul vostru. Vechea emoţie mai poate trăi în voi un timp, ieşind periodic la suprafaţă. De asemenea, vă mai poate păcăli uneori să vă identificaţi din nou cu ea, eclipsând astfel cunoaşterea, dar nu pentru mult timp. A nu mai proiecta vechea emoţie în situaţii noi înseamnă a vă confrunta direct cu ea în interiorul vostru. Poate că această confruntare nu va fi tocmai plăcută, dar nici nu vă va omorî. Prezenţa voastră este mai mult decât capabilă să îi vină de hac. Emoţia nu reprezintă ceea ce sunteţi voi.
Atunci când simţiţi manifestarea corpului-durere, nu faceţi greşeala de a crede că este ceva în neregulă cu voi. Egoul adoră problematizarea. Cunoaşterea trebuie să fie urmată de acceptare. Altfel, orice altceva o va eclipsa din nou. Acceptarea însemnă a vă îngădui să simţiţi ceea ce simţiţi în momentul respectiv. Ea face parte din ceea ce este Acum. Nu puteţi avea o dispută cu ceea ce este. Sau puteţi, dar dacă o faceţi veţi suferi. Permiţându-i să existe, deveniţi aşa cum sunteţi: vaşti, spaţioşi. Deveniţi întregi. Nu mai sunteţi un fragment, aşa cum se percepe egoul pe sine. Adevărata voastră natură iese la iveală, iar ea este una cu natura lui Dumnezeu.
Eckhart Tolle - Un nou Pamant

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu